Викладачі кафедри морських технологій

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА МОРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Професор кафедри морських технологій

Бугаєнко Борис Андрійович, д-р.техн.наук, професор

Е-mail: borys.bugayenko@nuos.edu.ua


Професор кафедри морських технологій

Галь Анатолій Феодосійович, канд.техн.наук, професор

Е-mail:  anatoliy.gal@nuos.edu.ua


Доцент кафедри морських технологій

Гук Михайло Миколайович - канд.техн.наук, доцент

Е-mail: mykhailo.guk@nuos.edu.ua


Доцент кафедри морських технологій

Пишнєв Сергій Миколайович - канд.техн.наук, доцент

Е-mail:  sergey.pyshnev@nuos.edu.ua


Доцент кафедри морських технологій

Зайцев Валерій Володимирович - канд.техн.наук, доцент

Е-mail:  valery.zaytsev@nuos.edu.ua