Спеціальність. Кафедра конструкції корпусу корабля

8.100201 - Кораблі та океанотехніка

Спеціалізація – "Міжнародна технічна інформація в морській діяльності".

Магістратура - "Кораблі і океанотехніка".

Аспірантура – 05.08.03 „Механіка та конструювання суден”.

Профіль майбутньої роботи за спеціалізацією кафедри "Міжнародна технічна інформація в морській діяльності" – управлінські структури підприємств суднобудівної галузі, оскільки разом з базовою освітою інженера-кораблебудівника, випускники отримують освіту менеджера з міжнародної технічної інформації в морській діяльності (робота з інформаційними ресурсами, комунікаційними моделями і технологіями, використання засобів масової інформації, правова інформація в сфері підприємництва).