Спеціальність. Кафедра теорії та проектування суден

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СУДЕН

 

8.100201 - Кораблі та океанотехніка 

Спеціалізації:

 • Комп’ютеризоване проектування морського транспорту
 • Яхтинг та малі судна

Кваліфікація і строки навчання:

 • бакалавр з спеціальності 8.100201 "Кораблі та океанотехніка" - 4 роки навчання;
 • спеціаліст з спеціальності 8.100201 "Кораблі та океанотехніка" +1,5 роки навчання;
 • магістр з спеціальності 8.100201 "Корабля та океанотехніка" + 1,5 роки навчання;
 • аспірант з спеціальності 05.08.01- "Теорія корабля" + 3 роки навчання;
 • аспірант з спеціальності 05.08.03- "Механіка та конструювання суден" + 3 роки навчання;
 • докторант з спеціальності 05.08.01- "Теорія корабля" + 3 роки завершення робіт над докторською дисертацією;
 • докторант з спеціальності 05.08.03 - "Механіка та конструювання суден" + 3 роки завершення робіт над докторською дисертацією.

Дисципліни, які викладаються кафедрою:

 • Спеціалізація “Комп’ютеризоване проектування морського транспорту”
  • Теорія корабля та технічні засоби освоєння океану (ТЗОО)
  • Теорія проектування суден
  • Проектування морських транспортних суден
  • Особливості проектування суден нетрадиційних типів
  • Динаміка моря
  • Мова програмування Prolog
  • Теорія ймовірності і математична статистика
  • Чисельні методи
  • Бази даних і експертні системи
  • Розробка програмного продукту
  • Спецрозділи статики і динаміки корабля
  • Системи автоматизованого проектування суден і основи САПР
  • Математичне програмування
  • Комп'ютерне проектування суден
  • Методи оптимального проектування суден
 • Спеціалізація “Яхтинг та малі судна”:
  • Теорія корабля та технічні засоби освоєння океану (ТЗОО)
  • Теорія проектування суден
  • Основи проектування малих суден
  • Проектування форми корпуса яхт і катерів
  • Комп'ютерне проектування малих суден
  • Правила класифікації і обміру малих суден
  • Особливості проектування інтер'єра й екстер'єру малих суден
  • Методи оптимального проектування малих суден

Студенти кафедри проходять практику вуніверситетському яхт-клубі на звичайних яхтах і судах, а також на яхтінавколосвітнього плавання “Ікар”.

По спеціалізаціям кафедри ведетьсяцілеспрямована підготовка фахівців для суднобудівних заводів тапроектно-конструкторських фірм України і Росії. Випускники кафедри усіпрацевлаштовуються і успішно працюють проектантами яхт, катерів,кораблів та суден всіх типів та класів на заводі "Дамен Шипярдс Океан",Чорноморському суднобудівному заводі, заводі імені 61 Комунара,заводах "Лиман", "Залив", "Ленінська кузня", виробничому об’єднанні "Море", в проектних організаціях "Чорноморсуднопроект", СП "Торола", "Корал", "Шхуна", дизайн-група "АЛА" та інших.