7
Чер
Конференція "Инженерные системы-2010"
 

06 – 09 квітня 2010 р. компанія "ТЕСИС" и Російський університет дружби народів ("РУДН") проводили в Москві Міжнародну науково-практичну конференцію "Инженерные системы-2010"

Диплом

Основною цілью конференції був обмін досвідом і підвищення ефективності САПР та інженерного аналізу в НДІ, конструкторських бюро та на промислових підприємствах на різних етапах життєвого циклу продукціх, а також в університетах і ВНЗ при підготовці та перепідготовці інженерних кадрів.

Від нашого університету на конференції виступив директор Кораблебудівного інституту Король Юрій Михайлович, к.т.н., доцент з темою доповіді "РЕАЛИЗАЦИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ГИДРО-ГАЗО- И ТЕРМОДИНАМИКИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FLOWVISION"

Презентація доповіді