Керівництво кафедри технології суднобудування

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ

Рашковський Олександр Саулович

Професор кафедри технології суднобудування, доктор технічних наук.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Народився в 1933 р., у 1951 р. вступив до кораблебудівного факультету Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова і закінчив його в 1957 р. за фахом «Суднобудування і судноремонт».

З 1957 р. по 1963 р. працював у добудовному цеху, а потім у відділі головного технолога суднобудівного заводу імені 61 комунара. У 1963 р. вступив до аспірантури МКІ й у 1967 р. захистив дисертацію на присвоєння вченого ступеня кандидата технічних наук. З 1966 р., одночасно з навчанням в аспірантурі, викладав на кафедрі технології суднобудування. Активно займався науковою працею, був відповідальним виконавцем, а потім науковим керівником ряду важливих госпдоговірних і держбюджетних тем, результати яких впроваджені з великим економічним ефектом на багатьох суднобудівних заводах колишнього СРСР, ГДР і Польщі.

У 1977 р. захистив дисертацію на присвоєння вченого ступеня доктора технічних наук, у 1980 р. йому присвоєне вчене звання професора кафедри технології суднобудування. У 1982 р. обраний на посаду завідувача цієї кафедри. У 1992 р. обирається академіком Академії інженерних наукУкраїни, а в 1995 р. йому присвоюється почесне звання заслужений діяч науки і техніки України.

Опублікував близько 160 наукових праць в українських, російських і міжнародних наукових журналах, працях міжнародних конференцій. Одержав 10 авторських свідоцтв на винаходи.

Опубліковано 10 навчально-методичних посібників для студентів.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Удосконалення технології побудови суден;
 • Механізація й автоматизація суднобудівного виробництва;
 • Розробка нових матеріалів для обладнання суден;
 • Вогнезахист пальних матеріалів суднобудівних матеріалів;
 • Удосконалення організації суднобудівного виробництва.

Основні наукові роботи:

 • Рашковский А.С., Лебедев Ю.М. Эффективность применения легированных сталей для сварных корпусных конструкций. Сборник научных трудов. УГМТУ, Николаев: 1998, № 8, с. 61-68.
 • Слижевский С.Н., Рашковский А.С. Технико-экономическая эффективность обстройки помещений судов в модульной системе М50. Збірник наукових праць УДМТУ. Миколаїв: УДМТУ, 2000, № 6 (372), с. 145-148.
 • Романчук Н.П., Мартыненко В.И., Рашковский А.С. Обеспечение пожарной безопасности при постройке, ремонте и эксплуатации судов огнезащитой материалов. Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ. – 2001. - № 5 (374). – с. 30-36.
 • Romanchuk N.P., Martynenko V.I., Rashkovsky A.S. The improving of sea cargo and passenger vessel fire safety on the basis of material fireproof taking into account the conventional principles IMO. The Reports of 1st International Conference “South East European Transport Research Forum” - SETREF – Budapest (Hungary). - 2001. - P.125-131.
 • Романчук Н.П., Нейман В.М., Рашковский А.С. Особенности реструктуризации судостроительных предприятий. Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ. – 2002. - № 3 (385). – с. 164-172.

Основні науково-методичні роботи:

 • Основы механизации и автоматизации судостроительного производства: Учебник/ Г.В.Бавыкин, В.П.Доброленский, А.С.Рашковский и др.; Под общ. ред. В.Ф.Солова. – Л.: Судостроение, 1989. – 360 с.
 • Технология судостроительных материалов: Учебник/ В.И.Васильев, А.Д.Гармашов, А.С.Рашковский и др. Л.: Судостроение, 1990. – 312 с.
 • Основы технологии судостроения: Учебник/ В.Л.Александров, Г.В.Бавыкин, А.С.Рашковский и др. Под общ. ред. В.Ф.Соколова. – СПб.: Судостроение, 1995. – 400 с.
 • Рашковский А.С., Фарионов А.М., Жигулина С.И. Технология изготовления секций корпуса судна: Методические указания. – Николаев: НКИ, 1990. – 49 с.
 • А.С.Рашковский. Сварные соединения стальных корпусных конструкций. Учебное пособие. – Николаев, НКИ, 1982, 48 с.

Дисципліни:

 • Основы технологии судостроения
 • Технология судостроительных материалов
 • Механизация достроечных работ в судостроении
 • Системы технологий

Тел.:  (0512) 39-73-92, 42-46-52

E-mail: oleksandr.rashkovskyj@nuos.edu.ua