Керівництво кафедри гідромеханіки

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ГІДРОМЕХАНІКИ

Завідувач кафедри

Король Юрій Михайлович

Директор Кораблебудівного інституту, завідувач кафедрою гідромеханіки, к.т.н., доцент, 1944 року народження, українець.
У 1967р. закінчив Миколаївський Кораблебудівний інститут, отримав кваліфікацію «інженер-кораблебудівник» за спеціальністю «Суднобудування та судноремонт» і згідно з розподілом молодих фахівців пішов працювати на суднобудівний завод ім. 61 Комунара. Працював спочатку помічником майстра стапельного цеху, далі – майстром цього ж цеху, а потім будівником відділу спеціального суднобудування.
В 1969 році поступив в аспірантуру з відривом від виробництва, після закінчення якої в 1972 році почав працювати викладачем кафедри гідромеханіки продовжуючи роботу над дисертацією. В 1975 році був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. Дисертацію (змінивши тему) захистив у 1982 році і одержав науковий ступень кандидата технічних наук (05.08.01 – Теорія корабля). 
В 1984 році був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри  гідромеханіки, а в 1986  згідно з рішенням Вищої атестаційної комісії Королю Ю.М. було присуджено наукове звання – доцент.  На посаду доцента кафедри гідромеханіки обирався в 1989, 1994, 1999 і 2004 роках.  Нагороджений у  1989 році медаллю “Ветеран труда”, а в 2000 – нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.
На посаду завідуючого кафедрою гідромеханіки обирався в 2006 і 2009 роках.
З 01.12.2008 року за наказом ректора університету призначений, а у 2009 – обраний за конкурсом на посаду директора Кораблебудівного інституту.
Список наукових та науково-методичних праць складається з 81 публікації.

Основні науково-методичні роботи (з грифом МОН):
•    Слижевский Н.Б., Король Ю.М., Соколик М.Г. Гидродинамический расчет самоходных подводных аппаратов. Учебное пособие. – Николаев: УГМТУ, 2000, 93с.
•    Слижевский Н.Б., Король Ю.М., Соколик М.Г., Тимошенко В.Ф. Расчет ходкости надводных водоизмещающих судов. Учебное пособие. – Николаев: НУК, 2004, 189с.
•    Слижевский Н.Б., Король Ю.М., Тимошенко В.Ф. Энциклопедия судов. Учебное пособие. –Николаев: НУК, 2005, 168с.
•    Слижевский Н.Б., Король Ю.М., Соколик М.Г. Расчет ходкости быстроходных судов и судов с динамическими принципами поддержания. Учебное пособие. –Николаев: НУК, 2007, 145с.
Основні наукові роботи:
•    Король Ю.М. Инженерная методика решения задачи позиционирования привязных подводных аппаратов.// Збірник наукових праць УДМТУ №2, Миколаїв, 2000, 10с.
•    Korol Yu. The task of spatial positioning of telecontroling underwater vehicles.// Pro-ceedings of the 5-th international conference on unconventional electromechanical and electrical systems, TUSZ, Poland, v.2, 2001, 6p.
•    Король Ю.М. Уравнения движения телеуправляемых подводных аппаратов.// Збір-ник наукових праць УДМТУ №2, Миколаїв, 2002, 9с.
•    Король Ю.М., Соколик М.Г. Разработка имитационной модели управляемого дви-жения системы кабель-трос – телеуправляемый подводный аппарат. НТО № г/р: 0100U001907, Николаев, 2002, 121с.
•    Король Ю.М. Flow Vision в учебном процессе и научных исследованиях.// Сборник научных трудов РУДН, Москва, РУДН, 2008, 12с.
Дисципліни:
•    Гідроаеромеханіка
•    Гідравліка та гідроприводи
•    Обчислювальна гідродинаміка
•    Теорія та будова суден
•    Ходовість та керованість підводних апаратів

Тел. (0512)397311
Тел. (0512)423922 (факс)
e-mail: yuriy.korol@nuos.edu.ua