Кафедра технології суднобудування

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ

КЕРІВНИЦТВО

Завідувач кафедри

Рашковський Олександр Саулович

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки, академік Академії інженерних наук України і Академії наук суднобудування України

Тел.:  (0512) 39-73-92


E-mail: olexandr.rashkovskyi@nuos.edu.ua 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра технології суднобудування та організації виробництва Миколаївського кораблебудівного інституту вперше була створена в липні 1942 р. і призвана дати майбутнім фахівцям освіту в галузі технології побудови суден, їх зварювання та організації виробництва. Завідувачем кафедри був призначений відомий фахівець-технолог О.М. Челноков. Потім кафедру очолював канд. техн. наук, доцент В.К. Дормідонтов (згодом - д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технології суднобудування ЛКІ, відомий вчений і педагог). В 1959 р. по 1982 р. кафедру очолював канд. техн. наук, доцент  О.Д. Ковтун.Наприкінці 60-х років зі складу кафедри виділились три самостійні кафедри: зварювального виробництва, економіки та організації виробництва, охорони праці.

У 1963 р. в денну аспірантуру на кафедрі поступив її випускник в минулому - інженер-кораблебудівник О.С. Рашковський, який отримав до цього великий виробничий досвід на суднобудівному заводі імені 61 комунара, а в 1964 р. - М.М. Ничипоров. З них почався прихід на кафедру молодих талановитих вчених, які в подальшому стали докторами й кандидатами технічних наук, професорами, доцентами, деканами, завідувачами інших кафедр університета - А.М. Фаріонов, М.В. Фатєєв, С.І Жигуліна, В.М. Перов, В.І. Миронов та інші.

З 1975 р. на кафедрі працював випускник МКІ д-р техн. наук, професор, лауреат Ленінської премії, Герой соціалістичної праці Є.П. Єгоров, який мав величезний виробничий досвід у суднобудуванні. Багато років він працював головним будівельником кораблів, головним інженером ряду суднобудівних заводів, заступником головного інженера ЦНДІТС, директором Північного машинобудівного підприємства, на якому був побудований майже весь атомний підводний флот Радянського Союзу. З 1976 р. на вкафедрі за сумісництвом працював випускник МКІ, директор суднобудівного заводу імені 61 комунара, видатний винахідник СРСР, канд. техн. наук, професор Г.М. Балабаєв, який згодом став Героєм Соціалістичної Праці, лауреатом Державної премії СРСР.


Викладачі та аспіранти кафедри брали активну участь у науково-технічних конференціях, що проводились у центрах суднобудування СРСР, міжнародних симпозіумах у Німеччині, Греції, Польщі, Болгарії. Ними опубліковано більше 400 наукових статей і доповідей, отримано більше 25 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Ряд викладачів нагороджені знаком «Винахідник СРСР». В 1977 р. О.С. Рашковський захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у вченій раді ЛКІ. У 1980 р. йому присвоєно вчене звання професора, а в 1982 р. він стає завідувачем кафедри технології суднобудування, де працює до цього часу.


Сьогодні кафедра проводить заняття по 27 дисциплінам в кораблебудівному інституті (в рамках спеціальностіей"Кораблі та океанотехніка" для спеціалізації "Менеджмент і технологія будівництва суден" та "Суднокорпусобудування"), інституті комп'ютерних та інженерно-технологічних наук. За останні роки для студентів видано 3 підручника та більше 10 навчально-методичних посібників.

 

Викладачі, аспіранти, здобувачі, магістранти та багато інших студентів старших курсів активно приймають участь у науково-дослідницькій роботі кафедри за такими напрямами: удосконалення технології будівництва суден; удосконалення технології будівництва композитних плавучих споруд; механізація трудомістких робіт у суднобудівному виробництві; розробка нових композиційних матеріалів для суднобудування; удосконалення організації суднобудівного виробництва;управління проектами в суднобудуванні; вогнезахист горючих суднобудівних матеріалів; удосконалення пожежної безпеки в суднобудуванні. Результати проведених досліджень регулярно доповідаються на міжнародних, всеукраїнських та студентських науково-технічних конференціях. За останні кілька років опубліковано 4 монографії, близько 100 наукових статей і тезісів доповідей, отримано 17 патентів на винахід. Створена наукова школа "Інноваційні технології в суднобудуванні".

 

 

Кафедра технології суднобудування є однією з провідних випускаючих кафедр Національного університету кораблебудування, що забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів для суднобудівних підприємств та проектних організацій не тільки України, а й інших країн світу ( Ірану, Китаю, Турції, В'єтнаму...). До її складу входять доктори й кандидати технічних наук, професори та доценти, старші викладачі й асистенти, аспіранти. Більше 25 років очолює кафедру доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки й техніки, академік Академії інженерних наук України і Академії наук суднобудування України Рашковський Олександр Саулович.