Кафедра будівельної механіки корабля

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ КОРАБЛЯ

КЕРІВНИЦТВО

Завідувач кафедри

Коростильов Леонтій Іванович

Професор кафедри будівельної механіки корабля, доктор технічних наук

Тел.: (0512)43-13-70

E-mail: leontyy.korostilyov@nuos.edu.uа


Кафедра створена в 1939 р. з метою поглибленої підготовки студентів МКІ в області міцності суден і кораблів.Завідувачами кафедри були: канд. техн. наук, доцент О.Я. Барг (1939-46р.р.), канд. техн. наук, доцент О.Г. Архангородський (1946-48, 1952-59р.р.), докт. техн. наук, професор Є.Б. Лунц (1948-52 р.р.),докт. техн. наук, професор В.П. Суслов (1959-93 р.р.). Всі випускникикораблебудівного факультету вивчають дисципліни кафедри. Науковадіяльність кафедри нерозривно пов’язана з потребами суднобудівноїпромисловості, особливо миколаївських суднобудівних заводів.Співробітниками і викладачами кафедри опубліковано більше 500 науковихстатей в різних періодичних виданнях, більше 20 навчальних посібників іметодичних вказівок, два підручника з будівельної механіки корабля в1972 р. і 1987 р.

В 1995 р. до складу кафедривключена колишня кафедра “Опору матеріалів” з метою більш раціональноїорганізації навчальної роботи.